Zájazdy CK Go2

Radiť podľa

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

2 030 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

2 110 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 370 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

1 820 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 340 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 580 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 100 EUR

Individuálne

dĺžka

3 dni

cena

150 EUR

Individuálne

dĺžka

14 dní

cena

1 540 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

1 340 EUR

Individuálne

dĺžka

3 dni

cena

80 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

1 580 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

2 070 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 680 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 500 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

2 190 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

2 420 EUR

Individuálne

dĺžka

7 dní

cena

1 660 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

2 210 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 590 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 370 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 250 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 570 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 390 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 730 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 350 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

2 050 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 430 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 290 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 730 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 870 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 600 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 440 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 630 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 800 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 840 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 820 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 390 EUR

Individuálne

dĺžka

14

cena

1 840 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

1 140 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

2 710 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

2 830 EUR

Individuálne

dĺžka

9 dní

cena

2 150 EUR

Individuálne

dĺžka

14 dní

cena

940 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

2 040 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

1 980 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 290 EUR

Individuálne

dĺžka

11 dní

cena

1 550 EUR

Individuálne

dĺžka

17 dní

cena

1 960 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

1 750 EUR

Individuálne

dĺžka

2 / 1

cena

90 EUR

Individuálne

dĺžka

3/2

cena

260 EUR

Individuálne

dĺžka

4/3

cena

380 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

1 730 EUR

So sprievodcom

dĺžka

14 dní

cena

1 640 EUR

So sprievodcom

dĺžka

17 dní

cena

2 750 EUR

So sprievodcom

dĺžka

12 dní

cena

1 730 EUR

So sprievodcom

dĺžka

12 dní

cena

1 580 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 600 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

2 070 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

2 360 EUR

So sprievodcom

dĺžka

17 dní

cena

2 520 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 400 EUR

So sprievodcom

dĺžka

15 dní

2 500 EUR

2 420 EUR

Individuálne

dĺžka

17 dní

cena

3 900 EUR

So sprievodcom

dĺžka

16 dní

cena

2 730 EUR

So sprievodcom

dĺžka

16 dní

cena

2 300 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

2 080 EUR

So sprievodcom

dĺžka

12 dní

cena

1 550 EUR

So sprievodcom

dĺžka

11 dní

cena

1 870 EUR

Individuálne

dĺžka

8 dní

cena

1 520 EUR

Individuálne

dĺžka

11 dní

cena

2 030 EUR

So sprievodcom

dĺžka

14 dní

2 790 EUR

2 530 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

1 965 EUR

So sprievodcom

dĺžka

17 dní

cena

2 560 EUR

So sprievodcom

dĺžka

21 dní

cena

3 150 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

1 690 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

1 420 EUR

Individuálne

dĺžka

10 dní

cena

1 910 EUR

Individuálne

dĺžka

11 dní

cena

1 880 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

2 710 EUR

So sprievodcom

dĺžka

16 dní

3 400 EUR

3 290 EUR

So sprievodcom

dĺžka

22 dní

5 350 EUR

5 080 EUR

So sprievodcom

dĺžka

17 dní

cena

3 860 EUR

So sprievodcom

dĺžka

10 dní

cena

1 870 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 340 EUR

So sprievodcom

dĺžka

12 dní

cena

2 530 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

1 480 EUR

So sprievodcom

dĺžka

12 dní

cena

1 730 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 380 EUR

So sprievodcom

dĺžka

10 dní

cena

2 360 EUR

So sprievodcom

dĺžka

16 dní

cena

2 510 EUR

So sprievodcom

dĺžka

15 dní

cena

2 310 EUR

So sprievodcom

dĺžka

17 dní

cena

2 370 EUR

Individuálne

dĺžka

14 dní

cena

2 390 EUR

So sprievodcom

dĺžka

11 dní

cena

2 400 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

1 570 EUR

So sprievodcom

dĺžka

17 dní

cena

3 890 EUR

So sprievodcom

dĺžka

11 dní

cena

1 760 EUR

Pobytové

dĺžka

11 dní

cena

3 000 EUR

Individuálne

dĺžka

10 dní

cena

1 790 EUR

So sprievodcom

dĺžka

19 dní

4 490 EUR

4 260 EUR

Individuálne

dĺžka

17 dní

cena

1 860 EUR

Individuálne

dĺžka

10 dní

cena

1 350 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 290 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

2 520 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 200 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

1 650 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 400 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 280 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 250 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 170 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 330 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 380 EUR

Pobytové

dĺžka

8 dní

cena

1 160 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

2 070 EUR

Individuálne

dĺžka

8 dní

cena

1 770 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

2 070 EUR

So sprievodcom

dĺžka

18 dní

cena

2 740 EUR

So sprievodcom

dĺžka

4 dni

cena

730 EUR

Individuálne

dĺžka

11 dní

cena

2 360 EUR

So sprievodcom

dĺžka

17 dní

cena

2 420 EUR

Individuálne

dĺžka

18 dní

cena

3 340 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

1 670 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

2 060 EUR

Individuálne

dĺžka

15 dní

cena

2 990 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

2 860 EUR

So sprievodcom

dĺžka

12 dní

cena

1 550 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

1 970 EUR

Individuálne

dĺžka

10 dní

cena

1 450 EUR

Individuálne

dĺžka

14 dní

cena

2 750 EUR

So sprievodcom

dĺžka

14 dní

cena

1 780 EUR

Individuálne

dĺžka

17 dní

cena

1 970 EUR

Individuálne

dĺžka

17 dní

cena

2 430 EUR

So sprievodcom

dĺžka

11 dní

cena

1 650 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

2 160 EUR

Individuálne

dĺžka

16 dní

cena

2 870 EUR

Individuálne

dĺžka

10 dní

cena

1 630 EUR

Individuálne

dĺžka

10 dní

cena

2 240 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 370 EUR

Individuálne

dĺžka

8 dní

cena

780 EUR

Individuálne

dĺžka

14 dní

cena

2 330 EUR

Individuálne

dĺžka

16 dní

cena

3 070 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 520 EUR

Individuálne

dĺžka

11 dní

cena

1 830 EUR

Individuálne

dĺžka

3 dni

cena

980 EUR

Individuálne

dĺžka

4 dni

cena

430 EUR

Individuálne

dĺžka

7 dní

cena

390 EUR

Individuálne

dĺžka

5 dní

cena

560 EUR

Individuálne

dĺžka

12 dní

cena

1 660 EUR

Individuálne

dĺžka

18 dní

cena

2 510 EUR

Individuálne

dĺžka

20 dní

cena

3 630 EUR

Individuálne

dĺžka

14 dní

cena

2 450 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 880 EUR

Individuálne

dĺžka

3 dni

cena

870 EUR

Individuálne

dĺžka

2 dni

cena

190 EUR

Individuálne

dĺžka

3 dni

cena

180 EUR

Individuálne

dĺžka

11 dní

cena

1 420 EUR

Individuálne

dĺžka

15 dní

cena

2 490 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

1 120 EUR

Individuálne

dĺžka

16 dní

cena

1 610 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

2 270 EUR

Individuálne

dĺžka

14/ 11

cena

2 080 EUR

Individuálne

dĺžka

13 dní

cena

2 640 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

2 180 EUR

So sprievodcom

dĺžka

11 dní

cena

1 570 EUR

Pobytové

dĺžka

10 dní

cena

2 220 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 710 EUR

So sprievodcom

dĺžka

13 dní

cena

1 940 EUR

Individuálne

dĺžka

2 dni

cena

230 EUR

Individuálne

dĺžka

4 dni

cena

450 EUR

Individuálne

dĺžka

4 dni

cena

720 EUR

Pobytové

dĺžka

9 dní

cena

1 350 EUR