Škola v raji - vzdelávanie detí

Kto sme a čo robíme

Občianske združenie Škola v raji - Sekolah Pogem sa zameriava na vzdelávanie detí v malej dedinke Pogem/Petiwung na ostrove Lombok v Indonézii. Na mieste pôsobíme od roku 2013. Zabezpečujeme postupnú výstavbu školy, učebné pomôcky a spolupodieľame sa na výučbe angličtiny a ekovýchovy. Sústavne sa snažíme o zlepšenie kvality výučby, a tým umožňujeme deťom zvoliť si svoju vlastnú budúcnosť.

Združenie založila Andrea Stárková, ktorá sa stará o chod školy a koordináciu výučby. Sama v nej 5 mesiacov v roku učí. Marcel Žitník z CK Go2 pre školu zaisťuje finančné zdroje.

V súčasnosti občianske združenie Škola v raji ponúka možnosť podieľať sa v rámci dobrovoľníckeho programu na výučbe na ostrove Lombok v Indonézii. Vyrazte rozšíriť svoje skúsenosti, zažiť prekrásne prostredie doteraz neturistického ostrova Lombok a prežiť autentický čas s miestnymi obyvateľmi a deťmi. Na dobrovoľnícku stáž možno využiť príspevok mobility udeľovaný formou štipendia Pedagogickou fakultou – Univerzity v Hradci Králové. Dobrovoľnícky program je realizovaný v spolupráci s cestovnou kanceláriou Go2.

Prečo to robíme

A prečo toto všetko vlastne robíme? Myslíme si, že je dobré poskytovať pomoc tým, ktorí ju nielen potrebujú, ale aj chcú. Chceme uľahčiť deťom z malej dedinky na Lomboku (Indonézia) cestu k vzdelaniu, ktoré im umožní ovplyvniť svoju budúcnosť. Dať im šancu voľby formou vzdelania.

Plány a vízie

Chceme, aby vybrané deti pokračovali ďalej na strednej škole a ukázali ostatným cestu, že aj vzdelanie môže byť správna voľba do budúcnosti.

Kam s deťmi po základnej škole?

Nadväzujeme bližšiu spoluprácu s elitnou súkromnou školou Junior Highschool Sayang-Ibu na Lomboku, ktorá sa profiluje ako Zelená škola s dôrazom na envirovzdelávanie v angličtine. Prvým krokom tejto spolupráce sa stala naša návšteva tejto školy, kedy sme piatim najtalentovanejším deťom z najvyššieho ročníka našej školy ukázali formou exkurzie možnosti ďalšieho vzdelávania. Založili sme FOND BUDÚCNOSTI DETÍ a postupne sa snažíme získať prostriedky na školné.

Viac informácií nájdete na: https://skolavraji.org